ONYX BELO 2015

Sovinjon beli sa izabranih delova šljunkovitih parcela, nakon vinifikacije, sazreo je u novim burićima od srpskog hrasta. Veoma komleksne, razvijene arome zrelih bresaka i agruma, puno i ekstraktivno…