ZNAČKE

Značke livene od TONSUL materijala, galvanizovane u bakru, mesingu, hromu, niklu, srebru ili zlatu. Na samoj znački je ulivena igla na koju ide profesionalni driker. Može biti brendirana sintetički pečenim emajlom, nitro bojom ili 3D stikerom. Pakuje se grupno ili pojedinačno na kartonima u keseci ili pojedinačno u plastične poklon kutijice.